Nuorisotoiminta

AKT-nuoret

 

AKT:n nuorisotoiminta

Liiton nuorisovaliokunnan tehtävät on päättänyt liiton hallitus ohjesäännössä, jonka mukaan nuorisovaliokunta suunnittelee, ideoi ja kehittää liiton nuorisotoimintaa sekä tekee näitä kysymyksiä koskevia esityksiä hallitukselle (ohjesääntö 11/2006)

Hallituksessa on linjattu, että nuorisoon liittyvää järjestötyötä tehdään alueellisesti. Avainasemassa ovat alueen edustaja nuorisovaliokunnassa sekä ko. alueen aluetoimitsija.

Nuorisovaliokunnan 2014-2018 kokoonpano >>

Valiokunnan kokoonpanon (pj, varapj ja 12 jäsentä) päättää hallitus edustajakokouskaudeksi. Kokoonpanossa on huomioitu kattavasti eri alueet ja AKTn edustamat ammattialat. Valiokunta kokoontuu keskimäärin 5 kertaa vuodessa kehittämään ja ideoimaan nuorisotoimintaa.

Liitossa nuorisoasioissa palvelevat:

Liiton nuorisovastaava
Katri Höök, palkkasihteeri
puh. 09 6131 1232
katri.hook[a]akt.fi

Anne-Maarit Valli, osastosihteeri
puh. 09 6131 1203
anne-maarit.valli[a]akt.fi