Puheenjohtajan palsta

Taalintehdas 2018

 

Hyvää syksyä kaikille...                                         18.9.2022

     

 Maailmanpoliittinen tilanne luultavasti huolettaa meitä kaikkia, mutta on silti syytä pohtia myös omia työoloja ja sitä kautta muutostarpeita tulevaan työehtosopimukseen. Työehtosopimuksemme voimassaolo päättyy siis 31.1.2023. Keskusteluissa useiden jäsentemme kanssa en ole voinut välttyä olettamukselta, joka monilla työehtosopimuksesta on. Eli, että siihen vain vaaditaan ja saadaan parannuksia. Voin kertoa, että olettamus on täysin väärä. Neuvottelujen alussa paperi on tyhjä - siinä ei ole siis mitään entisestä. Eli iso osa voimasta tärkeisiinkin muutostarpeisiin uppoaa vanhojen asioiden pulustamiseen, jotta ne ovat myös siinä uudessa sopimuksessa. Työnantajallakin on omat "heille tärkeät" muutostarpeet. Näiden yhteensovittamisesta on kyse. Silti kehoitan kaikkia miettimään, mitkä olisivat tärkeimpiä parannusesityksiä esimerkiksi työssäjaksamisen kannalta tulevaan työehtosopimukseen. Prosessi yhden jäsenen tai ammattiosaston muutosesityksestä työehtosopimukseen on pitkä, mutta työtä pitää tehdä. Muuten ei mikään muutu. Moni saattaa turhautua, kun oma esitys ei menekkään ensimmäisellä kerralla läpi - mutta ehkä jo seuraavalla kierroksella. 

Osaston kokouksissa jäseniltä esille tulleet muutosesitykset uuteen työehtosopimukseen on toimitettu liittoon elokuun lopussa. Ne koskivat lepoaikoja, odotustunteja, lisiä sekä Turku-liitettä. Aika näyttää, miten tuleva TES-kierros etenee...

 

 

 

Edunvalvontaterveisin     

Mikko Ahomäki