Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Alta löydät PDF-muodossa olevat työehtosopimukset. Pdf-muotoisten dokumenttien lukemiseen tarvitaan Adobe Reader-ohjelma.

 

Linja-autohenkilökunta

 

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus >>

Työehtosopimustiivistelmä (2020) >>

Työehtosopimustiivistelmä, Pääkaupunkiseutu (2020) >>

Palkankorotukset >>

Päivärahat >>

 

 

Huoltokorjaamo

 

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus >>

Työehtosopimustiivistelmä (2019) >>

Palkankorotukset >>

Päivärahat

Päivärahaa maksetaan kultakin matkan alkamisesta laskettavalta vuorokaudelta, jonka työntekijä on ollut matkalla tai komennuspaikkakunnalla. päiväraha on suuruudeltaan sama kuin valtion virkaehtosopimuksen mukainen kulloinkin voimassaoleva kotimaan päiväraha.

 

Matkahuolto

 


Linja-autoasemia koskeva työehtosopimus >>

Palkankorotukset >>

Päivärahat

Matkakustannukset korvataan Matkahuollon matkustusohjesäännön mukaisesti.

 

Autoliikenteen yleiset sopimukset

 

Yleissopimus >>

Lomapalkkasopimus >>

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla >>

Luottamusmiessopimus >>

Sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä >>

Koulutussopimus >>

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva sopimus >>

Sopimus työaikapankin käyttämisestä 1.2.2018 >>