Työehtosopimukset

Alta löydät PDF-muodossa olevat työehtosopimukset. Pdf-muotoisten dokumenttien lukemiseen tarvitaan Adobe Reader-ohjelma.

 

Linja-autohenkilökunta

 

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus

Työehtosopimustiivistelmä (2021)

Työehtosopimustiivistelmä, Pääkaupunkiseutu (2021)

Palkankorotukset

Päivärahat

 

 

Huoltokorjaamo

 

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus

Työehtosopimustiivistelmä (2021)

Palkankorotukset

Päivärahat

Päivärahaa maksetaan kultakin matkan alkamisesta laskettavalta vuorokaudelta, jonka työntekijä on ollut matkalla tai komennuspaikkakunnalla. päiväraha on suuruudeltaan sama kuin valtion virkaehtosopimuksen mukainen kulloinkin voimassaoleva kotimaan päiväraha.

 

Matkahuolto

 

Linja-autoasemia koskeva työehtosopimus >>

Palkankorotukset >>

Päivärahat

Matkakustannukset korvataan Matkahuollon matkustusohjesäännön mukaisesti.

 

Autoliikenteen yleiset sopimukset

 

Yleissopimus

Lomapalkkasopimus

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla

Luottamusmiessopimus

Sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Koulutussopimus

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva sopimus

Sopimus työaikapankin käyttämisestä 1.2.2018