TOIMINTAOHJEITA KILPAILUTTAMISEN JOHDOSTA IRTISANOTTAVALLE TYÖNTEKIJÄLLE

19.1.2012

Kilpailukierros 1/2011 Turun sisäisessä liikenteessä:

Markkinatuomioistuin on hylännyt ko. kilpailukierroksesta tehdyn valituksen. ALT:n ja AKT:n kesken on sovittu 19.1.2012 seuraavaa:  Käytyjen YT-neuvottelujen pohjalta kilpailun johdosta irtisanottaville on työnantajien tiedotettava irtisanomisesta  ensitilassa, kuitenkin viimeistään 27.1.12 mennessä. Jokaisen irtisanotun työntekijän pitää ilmoittautua TE-toimistoon sekä työnhakijaksi että LONKA-pankkiin (jos on irtisanottu kilpailutuksen takia) Tyontekijöiden nimet oltava LONKA-pankissa viimeistään 10.2.2012. Työsopimukset tulee olla tehtynä 2.3.2012 mennessä voittaneelle yritykselle.

Yhteystiedot: Työ- ja elinkeinotoimisto

Annamari Sare´n Linnankatu 50, 3 kerros

Puhelin 010 60 43 160 tai 050 396 0935

annamari.saren@te-toimisto.fi


 

Lisätietoja saat ammattiosastostasi sekä oman työpaikkasi että voittaneen yrityksen luottamusmiehiltä.

Osasto 100 toimikunta