Puheenjohtajan palsta


25.11.2023

Arvoisat osasto 100:n jäsenet!
Kiitos kaikille yksin ja erikseen kaikista palautteista. En ole kokenut yhdenkään TES-neuvottelukierroksen jälkeen näin runsasta palautetta teiltä. Erikoiseksi tilanteen tekee vain se, että yleensä on tullut sekä myönteistä, että kielteistä palautetta - nyt vain kielteistä.

Eikö kukaan kertonut pääneuvottelijalle, miten tärkeitä työjanlyhennyspäivät ovat meille linja-autonkuljettajille? Kokemusta linja-autonkuljettajien työstä oli roimasti neuvottelukunnan jäsenilläkin. Ei voi vedota siihen, että ei ollut tietoa. Sitä oli saatavilla, mutta sitä ei nähtävästi haluttu ottaa vastaan. Uusilla jäsenillä linja-autojaostossa päätösten tekemisen vaikeuden ja kokonaisuuden hahmottamisen voi jotenkin ymmärtää, mutta toimistoväen olisi pitänyt avata ihmisten silmiä. Nyt linja-autojaostossa istuneet, jotka äänestivät sopimuksen hyväksymisen puolesta, talutettiin näköjään avantoon liiton johdon ja toimistonväen taholta. Sopimus piti, jostain syystä saada hyväksyttyä väkisin. Äänestyksiäkin oli kaksi, kun ensimmäisen kierroksen tulos ei kelvannut.

Surkuhupaisaksi näytöksen tekee vielä se, että pääkaupunkiseudun edustajat sekä linja-autojaoston puheenjohtaja, jotka aikaisemmilla kierroksilla arvostelivat eniten edellistä vuonna 2020 tehtyä ratkaisua - olivat tämän nyt 3.3.2023 ratkaisun takana. He unohtivat tahallisesti mm. kiky-heikennysten täydellisen torjumisen sekä Lonka-sopimuksen valtakunnallisen laajentamisen viime kierroksilta. Nämä samat henkilöt vouhottivat vaaroista osa-aikaisuuspykälän lieventämisestä, vaikka aika oli täysin toinen 2020 kuin 1998, jolloin ongelmaa suitsittiin. Taistelimme yhdessä jopa osa-aikaisillekkin työajanlyhennyspäivät v. 2006 lakolla. Tietojeni mukaan osa-aikaisuus ei ole aiheuttanut ongelmia enempää nyt kuin aiemmin - sen estää nykyään mm. vaadittavat direktiivipäivät ja digikortti sekä tarkka seuranta. Kuljettajapula on vain pahentunut koko alalla. Yritykset haluavat rekrytoida sekä osa-aikaisia, että koko-aikaisia - löytämättä kumpiakaan tarpeeksi. Nyt vuonna 2023 olivat samat henkilöt valmiita myymään jopa puolet työajanlyhennyspäivistä - näennäisillä työpäivien lyhentämisillä paikallisesti sopien.

Onko niin kova vimma hamuta eteenpäin AY-uralla, että pitää uhrata duunarien työehdot - vai kastuiko housut vain sen takia, että uhoa oli enemmän kuin taitoa?

Uusien jäsenten hankinta on edelleen meidän kaikkien tärkeimpiä tehtäviämme. Syksyllä alkanut valmiuskampanja ei yksin siihen auttanut. Sitä on kehitettävä yhä edelleen.

AKT:n on ajettava oikeasti jäsentensä etuja. Eikä vain uhota, että niin se tekee!

Yhteistyöterveisin

Mikko Ahomäki

PS. Jatkossa tarkoituksenamme on julkaista myös joitain niin sanottuja työehtosopimustulkintoja (eli avata työehtosopimuksemme yksityiskohtia hieman pintaa syvemmältä), joten senkin takia kannattaa laittaa seurantaan myös uudistetut yhdistyksemme kotisivut!

PSS. Kiitos kaikille luottamuksesta syyskokouksessa 25.11.23 - jatkan puheenjohtajana myös vuonna 2024.

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus                                                                       

III TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET

9 § Työaika

13. Milloin työntekijä joutuu aloittamaan tai lopettamaan työnsä vieraalla paikkakunnalla, maksetaan matkustusajalta asemapaikkakunnalta työn alkamispaikalle tai päinvastoin peruspalkka matka-aikaa työaikaan lukematta.

Työntekijällä voi olla vain yksi asemapaikka, joka ei voi vaihdella. Milloin työntekijä joutuu työnantajan määräyksestä aloittamaan tai lopettamaan työnsä asemapaikkakunnalla muualla kuin asemapaikalla, maksetaan matkustusajalta asemapaikalle tai päinvastoin peruspalkka matka-aikaa työaikaan lukematta.

Käytännön esimerkkejä ja/tulkintoja sekä huomioita edellä olevasta pykälästä:

1.    Työnantajalla on siis oikeus määrätä työhön vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta, mutta sinne kulkemista esimerkiksi työntekijän omalla autolla työnantaja EI voi määrätä.

2.    Edellä olevassa TES 9 § kohdassa 13 olevaa matkustusajanpalkkaa ei voi korvata verottomilla kulukorvauksilla. Kulukorvauksilla voi korvata vain kuluja oman auton käytöstä, niin kuin sen nimikin sanoo.

3.    Oman auton käytöstä siirtymisestä vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta voidaan työntekijän ja työnantajan välillä sopia, mutta se on tehtävä etukäteen. Matkustusajanpalkasta ei voida sopia yleissitovaa työehtosopimusta heikommin. Työntekijällä on siis oikeus kieltäytyä kulkemasta vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta. Perusteluiksi riittää esimerkiksi se, että hänellä ei ole autoa tai hänen käytössään ei ole autoa tai työnantajan korvaus oman auton käytöstä on liian pieni. Tällöin luonnollisesti ainoaksi vaihtoehdoksi jää työnantajan hankkima kulkuneuvo siirtymiseen vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta tai työ omalta asemapaikalta.

4.    Vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta kulkeminen lasketaan yhteen työpäivän sidonnaisuusajan kanssa ja näin ollen matkustusaika siis kuluttaa vuorokausilepoa, vaikka matkustusaikaa ei lasketakaan työaikaan. Tämä seikka olisi luonnollisesti huomioitava etukäteen jo työvuorosuunnittelussa.

Päinvastoin siis kuin omalle asemapaikalle kulkeminenhan ei

sitä tee, vaikka asuisi kuinka kaukana varikolta (valitettavasti).

5.    Työntekijä on siis oikeutettu matkustusajanpalkkaan, vaikka hän tekisi sen työnantajansa autolla. Työnantajan määrätessä työntekijän ajamaan siirtymäajo vieraalle asemapaikalle yrityksen linja-autolla on tulkinta matkustusajanpalkasta seuraavanlainen. Jos omalta varikolta ainoastaan siirrytään toiselle asemapaikalle ja varsinainen työ tehdään esimerkiksi toisella autolla ja vuoron päätyttyä taas siirrytään omalle asemapaikalle tällä samalla autolla, jolla sinne tultiinkin, niin siirtoajo tulkitaan matkustusajaksi. Jos taas siirtoajo ja varsinainen työ (esim. tilausajo) ajetaan tällä samalla linja-autolla – koko aika tulkitaan työajaksi aina omalta asemapaikalta alkaen, sekä sinne päättyen.

6.    Mikäli matkustetaan esimerkiksi vuorobussilla työn aloituspaikalle ja rahastuslaukku joudutaan kuljettamaan mukana – on tämä taas tulkittava työajaksi.


Alla esimerkkejä kolmella eri kulukorvauksen yksikköhinnoilla laskettuna:ESIM 1. Oma asemapaikka-vierasasemapaikka etäisyys: 50 km

(Oma asemapaikka on sama kuin mitä on kirjattu työsopimukseen)

Työnantajan maksama korvaus:

Matkustusajan palkkaa: 45 min x 2 = 1 h 30 min (Tp 15,88) = 23,82 €

kilometrikorvaus oman auton käytöstä eri kulukorvaushinnoilla:


23,82 € + (100 x 0,2 €=20,00 €) = 43,82 € / työpäivä

23,82 € + (100 x 0,3 €=30,00 €) = 53,82 € / työpäivä

23,82 € + (100 x 0,46 €=46,00€)= 69,82 € / työpäiväESIM 2. Oma asemapaikka-vierasasemapaikka etäisyys 70 km

           Työnantajan maksama korvaus:

            matkustusajan palkkaa: 1 h x 2 = 2 h (Tp 15,88) = 31,76 €

            31,76 € + (140 x 0,2 €=28,00 €) = 59,76 € / työpäivä

            31,76 € + (140 x 0,3 €=42,00 €) = 73,76 € / työpäivä

            31,76 € + (140 x 0,46€=64,40 €) = 96,16 € / työpäivä

Vuonna 2022 verottajan ylin hyväksymä veroton kilometrikorvaus on 0,46 €/km. Matkustusajanpalkka on luonnollisesti ennakonpidätyksen alaista tuloa.