Puheenjohtajan palsta


24.2.2024

Arvoisat osasto 100:n jäsenet!


Nöyrä ja erityiskiitos koko ammattiosastomme puolesta kaikille teille, jotka olivat mukana lakkovahteina tai muuten tuitte toimiamme SAK:n poliittisten lakkojen aikana viimeksi kuluneellakin viikolla 14-15.2. Tasavallan hallitus on hyökkäämässä meidän tavallisten palkansaajien "kimppuun" ennennäkemättömällä voimalla. He perustelevat toimia milloin milläkin  verukkeella. Muutokset ovat ideologisia, vaikka ne esitetään esimerkiksi työllisyyttä parantavina. Toimet eivät ole mitenkään tasapainossa, yksikään hallituksen esityksistä ei ole työntekijäpuolelta, vaan hallitus on ryhtynyt pelkästään työnantajien edunvalvojaksi - kaikki muutokset ovat työnantajien kynästä - KAIKKI! Aika näyttää, mihin tilanteessa vielä päädymme...


Yhteistyöterveisin

Mikko Ahomäki

PS. Jatkossa tarkoituksenamme on julkaista myös joitain niin sanottuja työehtosopimustulkintoja (eli avata työehtosopimuksemme yksityiskohtia hieman pintaa syvemmältä), joten senkin takia kannattaa laittaa seurantaan myös uudistetut yhdistyksemme kotisivut!


Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus                                                                       

III TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET

9 § Työaika

13. Milloin työntekijä joutuu aloittamaan tai lopettamaan työnsä vieraalla paikkakunnalla, maksetaan matkustusajalta asemapaikkakunnalta työn alkamispaikalle tai päinvastoin peruspalkka matka-aikaa työaikaan lukematta.

Työntekijällä voi olla vain yksi asemapaikka, joka ei voi vaihdella. Milloin työntekijä joutuu työnantajan määräyksestä aloittamaan tai lopettamaan työnsä asemapaikkakunnalla muualla kuin asemapaikalla, maksetaan matkustusajalta asemapaikalle tai päinvastoin peruspalkka matka-aikaa työaikaan lukematta.

Käytännön esimerkkejä ja/tulkintoja sekä huomioita edellä olevasta pykälästä:

1.    Työnantajalla on siis oikeus määrätä työhön vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta, mutta sinne kulkemista esimerkiksi työntekijän omalla autolla työnantaja EI voi määrätä.

2.    Edellä olevassa TES 9 § kohdassa 13 olevaa matkustusajanpalkkaa ei voi korvata verottomilla kulukorvauksilla. Kulukorvauksilla voi korvata vain kuluja oman auton käytöstä, niin kuin sen nimikin sanoo.

3.    Oman auton käytöstä siirtymisestä vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta voidaan työntekijän ja työnantajan välillä sopia, mutta se on tehtävä etukäteen. Matkustusajanpalkasta ei voida sopia yleissitovaa työehtosopimusta heikommin. Työntekijällä on siis oikeus kieltäytyä kulkemasta vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta. Perusteluiksi riittää esimerkiksi se, että hänellä ei ole autoa tai hänen käytössään ei ole autoa tai työnantajan korvaus oman auton käytöstä on liian pieni. Tällöin luonnollisesti ainoaksi vaihtoehdoksi jää työnantajan hankkima kulkuneuvo siirtymiseen vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta tai työ omalta asemapaikalta.

4.    Vieraalle asemapaikalle/asemapaikalta kulkeminen lasketaan yhteen työpäivän sidonnaisuusajan kanssa ja näin ollen matkustusaika siis kuluttaa vuorokausilepoa, vaikka matkustusaikaa ei lasketakaan työaikaan. Tämä seikka olisi luonnollisesti huomioitava etukäteen jo työvuorosuunnittelussa.

Päinvastoin siis kuin omalle asemapaikalle kulkeminenhan ei

sitä tee, vaikka asuisi kuinka kaukana varikolta (valitettavasti).

5.    Työntekijä on siis oikeutettu matkustusajanpalkkaan, vaikka hän tekisi sen työnantajansa autolla. Työnantajan määrätessä työntekijän ajamaan siirtymäajo vieraalle asemapaikalle yrityksen linja-autolla on tulkinta matkustusajanpalkasta seuraavanlainen. Jos omalta varikolta ainoastaan siirrytään toiselle asemapaikalle ja varsinainen työ tehdään esimerkiksi toisella autolla ja vuoron päätyttyä taas siirrytään omalle asemapaikalle tällä samalla autolla, jolla sinne tultiinkin, niin siirtoajo tulkitaan matkustusajaksi. Jos taas siirtoajo ja varsinainen työ (esim. tilausajo) ajetaan tällä samalla linja-autolla – koko aika tulkitaan työajaksi aina omalta asemapaikalta alkaen, sekä sinne päättyen.

6.    Mikäli matkustetaan esimerkiksi vuorobussilla työn aloituspaikalle ja rahastuslaukku joudutaan kuljettamaan mukana – on tämä taas tulkittava työajaksi.


Alla esimerkkejä kolmella eri kulukorvauksen yksikköhinnoilla laskettuna:ESIM 1. Oma asemapaikka-vierasasemapaikka etäisyys: 50 km

(Oma asemapaikka on sama kuin mitä on kirjattu työsopimukseen)

Työnantajan maksama korvaus:

Matkustusajan palkkaa: 45 min x 2 = 1 h 30 min (Tp 15,88) = 23,82 €

kilometrikorvaus oman auton käytöstä eri kulukorvaushinnoilla:


23,82 € + (100 x 0,2 €=20,00 €) = 43,82 € / työpäivä

23,82 € + (100 x 0,3 €=30,00 €) = 53,82 € / työpäivä

23,82 € + (100 x 0,46 €=46,00€)= 69,82 € / työpäiväESIM 2. Oma asemapaikka-vierasasemapaikka etäisyys 70 km

           Työnantajan maksama korvaus:

            matkustusajan palkkaa: 1 h x 2 = 2 h (Tp 15,88) = 31,76 €

            31,76 € + (140 x 0,2 €=28,00 €) = 59,76 € / työpäivä

            31,76 € + (140 x 0,3 €=42,00 €) = 73,76 € / työpäivä

            31,76 € + (140 x 0,46€=64,40 €) = 96,16 € / työpäivä

Vuonna 2022 verottajan ylin hyväksymä veroton kilometrikorvaus on 0,46 €/km. Matkustusajanpalkka on luonnollisesti ennakonpidätyksen alaista tuloa.