Ohjeita koulutukseen osallistujille

TURUN SEUDUN LINJA-AUTOHENKILÖKUNTA RY                                      17.4.2021

AKT osasto 100

 

Ohjeistus AY-kursseille sekä LM- ja TSV-tapaamisiin osallistuville

 

Osasto maksaa jäsenensä osallistuttua Kiljavan opistolla järjestettäviin luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja muihin ay-kursseihin ”tossurahaa” 15 euroa/päivä. Se edellyttää vapaata hakemusta osaston taloudenhoitajalta liitteenä suoritettu kurssitodistus.  Mikäli jäsen haluaa yhden hengen huoneen, ”tossurahaa” ei makseta. Pääsääntöisesti kurssille osallistuminen edellyttää hakijalta vastaavaa tehtävää hänen omalla työpaikallaan. Korvaukset suoritetaan hakijan tilille noin yhden kalenteriviikon kuluessa laskun saapumisesta. Muistathan lähettää hakemuksen viipymättä osaston taloudenhoitajalle.

 

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun sekä heidän varamiesten osallistuminen työpaikkansa(konsernin) yritysten valtakunnallisiin kokouksiin: 

Osasto korvaa matkakustannukset, pääsääntöisesti julkisia kulkuneuvoja käyttäen (Jos ei mahdollista, myös oma henkilöauto mahdollinen, samaan kokoukseen menijät samalla autolla). Mahdollinen yöpyminen kustannetaan myös tarvittaessa. Sekä majoitus- että matkakustannuksista on syytä olla etukäteen yhteydessä osastoon. Kustannusten korvaaminen edellyttää vapaata hakemusta osaston taloudenhoitajalle liitteenä kokouskutsu. Korvaukset suoritetaan hakijan tilille noin yhden kalenteriviikon kuluessa. Muistathan lähettää laskun myös viipymättä.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ehdokasasettelukokousten kahvitarjoiluista vastaa myös osasto.  Olettehan ennen tilaisuuksia yhteydessä osastoon. Lasku on viipymättä tilaisuuksien jälkeen (max 2 viikkoa) toimitettava osaston taloudenhoitajalle, muuten kuluja ei korvata.