Avi epäilee Onnibusia ajo- ja lepoaikarikkomuksista

16.8.2017

Bussiyhtiön autoja on ajettu ilman kuljettajakorttia, joka tallettaa kuljettajan ajoajan. 
Avi epäilee raporteissaan, että yhtiö piilottelee rikkomuksiaan.

 

Turun Sanomat 16.8.2017

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto Avi on tarkastuksissaan havainnut halpabussiyhtiö Onnibusin rikkovan monin eri tavoin kuljettajien ajo- ja lepoaika-asetuksen säädöksiä.

Tämän vuoden helmikuulle ja heinäkuulle kirjatut tarkastusraportit kertovat muun muassa vuorokausileporikkomuksista, viikkoleporikkomuksista, ylityömäärärikkomuksista ja työaikakirjanpidon puutteista.

Osa rikkeistä on räikeitä. Ylityötilasto esimerkiksi paljasti, että yhtiön Turun kuljettajista yhdellä oli 457 ja toisella 322 ylityötuntia vuonna 2016, kun 250 tuntia vuodessa on lain sallima maksimi.

Avin raporttien perusteella valvontaviranomaista ei häiritse Onnibusin toiminnassa niinkään havaittujen rikkeiden lukumäärä.

Esimerkiksi heinäkuun tarkastusraporttia varten Avi kävi Onnibusin osalta läpi yli 600 kuljettajatyöpäivää yli 30 kuljettajalta ja löysi ajo- ja lepoaikarikkomuksia alle kymmeneltä päivältä. Se muodostaa vain noin yhden prosentin kaikista tarkastetuista päivistä, mikä ei ole missään nimessä paljon.

Viranomainen ei kuitenkaan pidä tulosta luotettavana, sillä Onnibus ei ole toimittanut Aville kaikkia pyydettyjä ajopiirturitiedostoja. Vieläkin epäilyttävämpää on, että yhtiön kuljettajat ajavat varsin yleisesti ilman kuljettajakorttia. 

Kuljettajakortti on ajopiirturiin laitettava kuljettajan henkilökohtainen digikortti, joka paljastaisi lahjomattomasti sen, kuinka paljon nimenomainen kuljettaja on ajanut.

Avin työsuojelutarkastajan Tarja Iivosen kirjaamissa tarkastusraporteissa arvioidaankin, että Onnibusissa saattaa tapahtua rikkomuksia havaittua enemmän, koska yhtiössä ajetaan niin paljon ilman kuljettajakorttia. Yhtiö ei ole kyennyt antamaan Aville mitään järkevää selitystä tälle toiminnalle.

– Voin sanoa, että on olemassa taloja, joissa ei ajeta metriäkään ilman kuljettajakorttia. Siksi tämä on kiinnittänyt minun huomioni, Iivonen itse toteaa.

 

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n Turun paikallisosaston puheenjohtaja Mikko Ahomäki kommentoi Onnibusin toiminnan olevan törkeää. Hän syyttää yhtiötä liikenneturvallisuuden vaarantavista laiminlyönneistä.

– Onnibusissa on muutamia erittäin järkyttäviä ylityömääriä. Sieltä löytyy yhdeltä kuljettajalta 457 tuntia ylitöitä, kun sallittu maksimi on 250 tuntia vuodessa. Tuollaiset määrät ovat aivan törkeitä. Jos on 457 tuntia ylitöitä, niin kyllä siellä on kaveri ajanut aivan silmät ristissä, Ahomäki puhisee.

Ahomäki väitti jo kaksi vuotta sitten (TS 27.6.2015) Onnibusin kuljettajien kertomusten pohjalta, että yhtiössä rikotaan ajo- ja lepoaikasäädöksiä jatkuvasti. Onnibusin silloinen pääluottamusmies Matti Loivamaa vastasi tuolloin ytimekkäästi Ahomäen väitteiden olevan ”paskapuhetta”. Avin tuoreet tarkastusraportit antavat Ahomäen väitteille kuitenkin aivan uutta pontta.

Ahomäen käsityksen mukaan laiminlyönnit ovat jatkuneet Onnibusissa muodossa tai toisessa koko kuluneen kahden vuoden ajan. Hän itse näkee laiminlyöntien syyksi yhtiön liian kovan kasvuvauhdin, joka laittaa kuljettajat liian koville.

– Muutos tuntuu olevan Onnibusissa niin jatkuvaa, että aina kun siellä on yksi puute korjattu, niin pian jokin toinen asia on pielessä. Näitä rikkeitä sattuu kaikille [linja-autoyhtiöille] jonkin verran, mutta Onnibusissa ajo-ohjelmia vaihdetaan kuljettajien mukaan niin tiuhaan, etteivät edes esimiehet pysy muutoksista perässä, Ahomäki arvostelee.

Ahomäki sanoo olevansa varma, että kahden muun Varsinais-Suomessa toimivan linjaliikennöitsijän, Vainion Liikenteen ja Pohjolan Liikenteen, tililtä ei löydy samanlaisia rikkeitä.

– Minä itse olen Vainion Liikenteen palveluksessa ja voin varmuudella sanoa, että sieltä ei löydy tällaisia laiminlyöntejä. Jos kaksi bussiyhtiötä noudattaa säännöksiä, niin kyllä kolmannenkin pitäisi, Ahomäki jylisee.

Onnibus: Rikkeisiin on puututtu

Esko Pihkala

Turun Sanomat

Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke myöntää Lounais-Suomen aluehallintoviraston havaitsemat puutteet yhtiön toiminnassa. Hän kuitenkin kiistää vilunkipelin ja korostaa, että rikkeisiin puututtiin yhtiössä heti Avin tarkastusten jälkeen.

– Talvella tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, että jotkut kuljettajamme olivat ajaneet ilman kuljettajakorttia, joten me puutuimme asiaan. Kuljettajamme olivat tehneet [Helsingin] Kampissa ajoneuvojen parin minuutin siirtoja ilman korttia. Kyse ei ollut ajo- ja lepoaika-asetuksen kiertämisestä, vaan se oli ihan kuljettajiemme huolimattomuutta.

– Me kuitenkin puutuimme asiaan ja ohjeistimme kuljettajiamme. Kesän tarkastuksessa asia oli jo kunnossa, kuten tarkastuskertomuksesta voi lukea. Yli 600 kuljettajatyöpäivää tarkastettiin ja vain yhdessä prosentissa havaittiin puutteita, Helke toteaa.

Miten te voitte väittää ”asian olevan jo kunnossa”, kun Avin raportin mukaan kortitta ajoa havaittiin kesänkin tarkastuksessa niin paljon, että tarkastustulosta ei voida pitää luotettavana?

– Kesällä sitä [kortitta ajoa] esiintyi kuitenkin enää aivan murto-osa verrattuna siihen, mitä sitä oli aikaisemmin ollut, Helke vastaa.

 

Helken mukaan raportteihin kirjatut tiedot laittomista ylityötuntimääristä ovat niin ikään paikkansapitäviä. Tällainen tilanne pääsi syntymään viime vuonna, kun työajan seuranta ei ollut yhtiössä ajan tasalla.

– Nyt siihenkin on puututtu. Tällä hetkellä Turusta ei löydy yhdeltäkään kuljettajaltamme laittomia ylitöitä, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Helken mukaan Onnibusilla ei ole mitään intressiä rikkoa ajo- ja lepoaika-asetusta ja ajattaa kuljettajillaan ylenpalttisesti ylitöitä. Hän toteaa suuria ylityömääriä syntyvän kuljettajien omasta motivaatiosta, sillä jotkut ovat siirtyneet yhtiön palvelukseen ajaakseen paljon ja tehdäkseen ylityökorvausten kautta itselleen hyvän tilin.

– Minä en halua näitä kuljettajia kuitenkaan moralisoida, koska työnantajan vastuulla on totta kai työajan seuranta ja se, että ylityömäärissä noudatetaan lakia ja työehtosopimusta, Helke toteaa.

Otteita Avin 
raporteista

Lounais-Suomen aluehallintovirasto suomii Onnibusia tarkastuskertomuksissaan 27.2.2017 ja 25.7.2017 muun muassa seuraavasti:

 

”Työnantaja ei toimittanut lainkaan kahden ajoneuvon, SNJ-651 ja SNJ-653, massamuistitietoja ja ajoneuvon GLK-982 massamuistitiedot työnantaja toimitti vain osalta pyydettyä ajanjaksoa. Tarkastaja tiedotti puuttuvista massamuistitiedoista työnantajaa sekä s-postitse ennen tarkastusta että suullisesti tarkastuksella, mutta tietoja ei toimitettu tarkastukseen mennessä eikä niitä ollut toimitettu tätä kirjoitettaessa.”

 

”Työnantajan toimittamista digitaalisista ajopiirturitiedoista voitiin todeta jonkin verran ilman kuljettajakorttia ajoa, jonkin verran ajo- ja lepoaikarikkomuksia sekä joidenkin kuljettajien osalta poikkeuksellisen paljon viikkoleporikkomuksia. Rikkomuksia voidaan perustellusti arvioida olevan havaittua enemmän mm. ilman korttia ajojen vuoksi.”

 

”Työnantajan ajoneuvoja ajetaan ilman kuljettajakorttia sekä lyhyitä että pitempiäkin jaksoja. Tarkastaja pyysi työnantajalta sähköpostilla selvitystä joihinkin tiettyihin kortitta ajoihin (kuka, miksi) ennen tarkastusta. Työnantaja antoi vain yleisen selvityksen, jonka mukaan ajoneuvoa olisi siirtänyt joku toinen kuljettaja kuin se, jonka tehtäviin ajoneuvon siirto oli työvuorossa kirjattu. Syytä ajoneuvon siirtoihin ilman korttia ei annettu.”