TIEDOTE KULJETTAJILLE 24.10.2017

30.10.2017

Rahastuslaitteiden toimivuutta silmällä pitäen toivomme, että kuljettajat, joilla on epäselvyyttä tilitysten kanssa, ottaisivat yhteyttä luottamusmieheen.

Tarkoituksemme on kerätä ongelmista tietoa ja tämän jälkeen voimme pyytää neuvotteluja työnantajan/tilaajan kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhdenkään kuljettajan ei tarvitse maksaa laitteiden tekemiä virheitä "omasta pussistaan" vaan tilittämiseen liittyvät ongelmat tulee selvittää perusteellisesti ja yhdessä etsiä niihin ratkaisu.

Tämä toimintamalli on kuljettajan oikeusturvan kannalta erittäin tärkeää!

AKT osasto 100